top of page
edited.jpg

תרומה

כל תרומה מזכה בקבלה

והיא הוצאה מוכרת לצרכי מס (סעיף 46)

העברה בנקאית

בית חב'"ד רובע הקריה 

בנק פאג"י 52 סניף 186 

מ. חשבון : 965154

הוראת קבע

באפליקציית הבנק שלכם לפי הפרטים לעיל.

קוד מוסד: 58750

bottom of page