top of page
2_edited.png

בית כנסת

זמני התפילות:

ימי חול

שחרית: 08:30

מנחה א': 15:00

מנחה ב': זמן הדלקת נרות שבת

ערבית: בזמנה

 

שבת:

מנחה לערב שבת: 10 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

ולאחריה קבלת שבת וערבית

 

שחרית: 9:30 

קידוש והתוועדות: 12:00

מנחה: 10 דקות לפני זמן הדלקת נרות

שיעור, סעודה שלישית וערבית

 

בחגים ומועדים יתכנו שינויים ומומלץ להתעדכן במקום 

bottom of page